- بانک مردم - http://bankemardom.ir -

بانک مرکزی با تاسیس ۲۰ شعبه موسسه کاسپین موافقت کرد!

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در تازه ترین تحول رخ داده در موسسه اعتباری کاسپین، بانک مرکزی با تاسیس ۲۰ شعبه از سوی موسسه کاسپین موافقت کرده است.
به گزارش بانک مردم، مجوز تاسیس شعبه از سوی بانک مرکزی به موسسه اعتباری کاسپین پس از بررسی وضعیت تعاونی های منتقل شده به این موسسه است.

این ۲۰ شعبه شامل تعاونی های مختلف ادغام شده در موسسه کاسپین است.

گفتنی است انتقال تعاونی فرشتگان که بزرگترین تعاونی ادغامی در این موسسه است، در حال اتمام و نهایی شدن است.

بزودی نیز اطلاعیه ای در این باره منتشر خواهد شد.

کاسپین فرشتگان [1]

منبع: اخبار باتک