به گزارش بانک مردم به نقل از نود اقتصادی :مدیرعامل شرکت بیمه سینا خبر داد که مجمع سالیانه شرکت متبوع او سرانجام در روز گذشته برگزار شده و ۱۲ میلیارد تومان سود مصوب در این مجمع هم بدون توزیع بین سهامداران برای جبران زیان انباشته ذخیره گیری خواهد شد.

، گفته می‌شود که زیان انباشته شرکت بیمه سینا در سال مالی ۹۵ دستکم (۲۲۲۱۵۹) میلیون ریال خواهد بود.

مجمع سالیانه شرکت بیمه سینا با تاخیری حدود یکماهه، از واپسین روز تیرماه به دیروز، یکشنبه موکول شده بود.

شرکت بیمه سینا از جمله شرکت‌های بیمه‌ای بوده که در سال ۸۲ تاسیس شده و در زمینه عملیات بیمه‌ای مستقیم در رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی فعال است.

یافته‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که حق بیمه صادره این شرکت در سال مالی ۹۵ در قیاس با سال ماقبل از آن تنها ۲۰ درصد رشد داشته حال آنکه حق بیمه صادره این شرکت در رشته‌هایی چون کشتی، هواپیما و آتش سوزی به ترتیب ۲۹، ۱۰ و یک درصد تنزل داشته است.

با توجه به سود ۱۲ میلیارد تومانی شرکت بیمه سینا در سال مالی ۹۵  و قیاس آن با سود خالص سال قبلتر، می‌توان جمع بندی کرد روند سوددهی در شرکت بیمه سینا میل به تنزل داشته و از سال ۹۴ بدین سو، سود خالص شرکت ۵۰ درصد افت کرده است.

اما  واقعیت این است که سهامداران این شرکت برای فعالیت شرکت مذکور در سال ۹۵ هم نباید انتظار هیچ سود نقدی داشته باشند.

“امین شیرکانی” در گفتگو با «نود اقتصادی» درباره شکایت بانک صادرات از شرکت‌های بیمه‌ای هم گفت که این شکایت از کنسرسیوم بیمه‌ای بوده و درحال رسیدگی است.

ظاهرا بانک صادرات در این شکایت، موضوع عدم ایفای تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی (مشتریان بانک) را مطرح و نقش بیمه نامه اعتباری صادره توسط این کنسرسیوم (شامل بیمه های ایران، آسیا، معلم، میهن، پاسارگاد و سینا) را مطرح کرده است.

او اشاره ای به رقم کل قرارداد بین کنسرسیوم بیمه‌ای و بانک صادرات نکرد و گفت که همه شرکت‌ها مسئولیت تضامنی با یکدیگر داشته اند بنابراین برای پرداخت خسارت به این بانک هنوز هیچ برآوردی نشده است.