- بانک مردم - http://bankemardom.ir -

نرخ حق الوکاله بانک سپه ۳ درصد تعیین شد

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال آینده ۳ درصد تعیین شد.

به گزارش بانک مردم، نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بر اساس مصوبه اعضای هیئت مدیرهبانک سپه، برای سال مالی ۱۳۹۷ به میزان ۳ درصد تعیین شد.