به گزارش بانک مردم به نقل از رکنا، در جریان تحقیقات پلیسی و قضایی از سارق مسلح بانک های شیراز و اصفهان وی به یک فقره سرقت مسلحانه دیگر نیز اعتراف کرد. این سارق شیک پوش به سرقت مسلحانه بانک تجارت شعبه دولت آباد اصفهان در سال ۸۵ نیز اعتراف کرد. وی از بانک صنعتی شهرک مورچه خور در ۱۲ اردیبهشت ماه ۸۴، بانک ملی شعبه کمرگ هفتم آبان ماه ۸۴، بانک رفاه خرزوق سیزدهم دی ماه ۸۴، بانک رفاه دولت آباد سوم تیرماه ۸۵، یک بانک دیگر در هشتم آبان ماه ۸۵، بانک ملی شعبه نفت یازدهم دی ماه ۸۵ البته به این بانک در سال ۹۴ نیز دستبرد زده، بانک ملت صفه ۱۸ مهرماه سال ۸۶، موسسه سینا ۲۳ اسفندماه ۸۶، بانک تجارت سروش ۲۸ اسفندماه ۸۶ و یک بانک ملی دیگر شعبه شهرک جی در همان سال نیز دستبرد زده بود.
با توجه به اعترافات جدید این سارق حرفه ای تعداد سرقت های مسلحانه وی از بانک های اصفهان و شیراز به ۲۳ بانک رسید.نخستین سرقت این مرد از بانک های شیراز ۲۲اردیبهشتماه ۹۴اتفاق افتاد.حدود ساعت ۱۰:۳۰صبح او درحالیکه صورتش را با نقاب پوشانده بود و یک قبضه کلاشینکف در دست داشت وارد بانک شد و با تهدید ۴۴میلیون تومان پول نقد سرقت کرد و پا به فرار گذاشت.سرقت از بانکهای شیراز ادامه یافت و دهم شهریور همان سال سارق مسلح به بانک دیگری در این شهر دستبرد زد و میلیونها تومان به سرقت برد.
چند روز بعد او نقشهاش را تکرار کرد و این بار بانک صادرات شعبه فرهنگشهر را هدف قرار داد. این مرد در همه سرقتها از یک شگرد استفاده میکرد و درحالیکه نقاب بهصورت و یک قبضه کلاشینکف در دست داشت وارد بانک میشد و با تهدید دست به سرقت پولهای نقد میزد و سوار بر یک پژو پارس فرار میکرد.
بیش از ۲سال از شروع سرقتهای این مرد گذشته بود و در این مدتکارآگاهان پلیس سایه به سایه در تعقیب او بودند اما هربار که به وی نزدیک میشدند، مرد سارق با زیرکی مخفیگاهش را تغییر میداد و فرار میکرد. با این حال کارآگاهان موفق شدند محل تردد سارق را در یکی از مناطق شیراز شناسایی کنند.
مأموران به صورت نامحسوس محل تردد او را زیرنظر گرفتند تا اینکه موفق به شناسایی او شدند. مجرم تحت تعقیب به محاصره پلیس درآمد. او به محض دیدن پلیس با تلفن همراهش با همسرش تماس گرفت و از او خواست مدارکی را که در خانهشان موجود است از بین ببرد. همزمان مأموران وارد خودروی وی شدند و او را دستگیر کردند. با دستگیری این مرد محل زندگیاش شناسایی شد و کارآگاهان به سرعت راهی آنجا شدند. همسر وی موفق شده بود مقداری از مدارک را بسوزاند اما تلاشاش برای از بین بردن بقیه آنها و همچنین اطلاعات لپتاپش بیفایده بود و مأموران موفق به بازیابی اطلاعات آن شدند.
ماموران همچنین در مخفیگاه این مرد ۱۴دستگاه پوز، اسناد و مدارک جعلی، پلاکهای جعلی، یک قبضه کلاشینکف و یک قبضه کلت و مقداری مهمات، انواع کلاه پوششی، کلیدهای مختلف برای سرقت خودرو، انواع شناسنامه و پاسپورتو مهرهای جعلی ادارات دولتی و پوتین و کفش نظامی کشف کردند.
این مرد در جریان سرقت از این ۲۳ بانک در اصفهان و شیراز نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان به سرقت برده است.