دونالد ترامپ پیش از این نیز دراگی را مورد انتقادات تند خود قرار داده بود و موضوع اصلی انتقادات همان تضعیف یورو برای افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی بود که منجر به کاهش قدرت رقابت ایالات متحده در این بازارها می‌شود. دراگی در نشست پولی بانک مرکزی ناحیه یورو، با اشاره به وجود ریسک‌های تجاری، نااطمینانی‌های سیاسی و عدم تحقق اهداف تورمی همزمان با افت رشد اقتصادی ناحیه اروپا از اجرای برنامه تسهیل مقداری با شرایط جدید خبر داد. سیگنال دراگی تنها به برنامه آتی بانک مرکزی اروپا محدود نمی‌شد و حاوی یک پیام مهم درخصوص رشد اقتصاد جهانی بود. وی بسته محرک مالی را برای مقابله با سراشیبی اقتصادی که در طول هفته‌های آتی به سراغ اروپا خواهد آمد، معرفی کرد.

کاخ سفید و فدرال رزرو در دو جهت متضاد

نشانه‌هاو پارامترهای اقتصادی اروپا از خزان و رکود مالی حکایت دارد. همزمان با تلاش دراگی برای همکاری نهادهای مالی دولت‌های عضو اتحادیه با نهاد پولی برای مبارزه با تمام قوا در برابر ریسک رکود، فدرال رزرو و کاخ سفید در دو جهت مخالف سیر می‌کنند و دونالد ترامپ سعی در هم‌مسیر کردن فدرال رزرو با مسیر دلخواه خود دارد؛ اما نهاد پولی با حفظ استقلال سیاست‌های خود را برای حفظ تعادل در اقتصاد آمریکا (با نمره قبولی از کارشناسان) اجرا می‌کند.

علاوه بر این، در حالی که بانک مرکزی اروپا در شرف اجرای یک برنامه تسهیل مقداری (QE) دیگر است؛ فدرال ‌رزرو همچنان برنامه آتی خود را مشخص نکرده و ترامپ از این بابت نیز در لفافه به فدرال رزرو که برخلاف جهت رقبای اقتصادی آمریکا در حال سیاست‌گذاری است نیز نهیبی زد. کمیته بازار آزاد آمریکا در نشست این هفته به بررسی نشانه‌های افت رونق اقتصادی به دلیل جنگ تجاری و مهم‌تر از آن به صدا درآمدن زنگ هشدار منحنی بازدهی درخصوص بروز رکود مالی خواهد پرداخت.