تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوعدرصد
روزشمار8
کوتاه مدت11
سالیانه15
بیش از یکسالممنوع
دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 153976 تاریخ انتشار : 18 ژوئن 2020

۹ بانک، پنج پتروشیمی، ملی مس، ذوب آهن، سایپا و ۴۷ شرکت دیگر گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۱۲ ماهه را منتشر کردند که با کاهش قابل توجه زیان ۳۸۶۰ و افزایش سود ۶۰۷ درصدی همراه شد.

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم : انتشار گزارش عملکرد ناشرین بورسی و فرابورسی ، ۹ بانک، پنج پتروشیمی، ملی مس، ذوب آهن، سایپا و ۴۷ شرکت گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۱۲ ماهه را ارائه کردند که با کاهش قابل توجه ۳۸۶۰ و ۱۱۱۱ درصدی زیان دو شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و نیرومحرکه و افزایش ۶۰۷ درصدی سود ایرکا پارت صنعت همراه بود .

بانک تجارت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۹ و ۴۳ ریال / کاهش ۱۳۶ و ۹۶۰ درصدی زیان
بانک پارسیان: ۶ ریال سود تلفیقی هر سهم / افزایش ۴ درصدی سود
بانک ملت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۵۰۲ و ۸۹۲ ریال / کاهش ۸۰ و ۶۸ درصدی سود
بانک اقتصاد نوین: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۲۶ و ۲۷ ریال / کاهش ۱۱۷ و ۱۲۸ درصدی زیان
بانک شهر: ۲۹۰۸ ریال زیان هر سهم / کاهش ۷ درصدی زیان
بانک دی: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۵۷۹۶ و ۶۳۲۴ ریال / کاهش ۴ و افزایش ۲ درصدی زیان
بانک کار آفرین: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۳۵۸ و ۴۴۰ ریال / افزایش ۱۴۵ و ۱۵۷ درصدی سود
بانک خاورمیانه: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۸۶۵ و ۹۲۳ ریال / افزایش ۳۵ و ۴۳ درصدی سود
بانک پاسارگاد: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۴۹۱ و ۵۳۵ ریال / افزایش ۲۹ و ۲۶ درصدی سود
اعتباری ملل: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۳۵۱ و ۴۹۶ ریال / افزایش ۶۲ و ۳۶ درصدی سود
ملی مس: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۲۰۱ و ۱۲۱۷ ریال / افزایش ۱۵۲ و ۱۵۱ درصدی سود
ذوب آهن: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۲۲ و ۱۳۵ ریال / افزایش ۱ درصدی سود و بدون تغییر
سایپا: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۴۵ و ۳۹۸ ریال / کاهش ۴۹ و ۱۶ درصدی زیان
پارس خودرو: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۴۷۰ و ۴۶۵ ریال / افزایش ۲۸۳ و ۲۸۷ درصدی سود
ایران خودرو دیزل: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۲۲۰۱ و ۲۳۰۷ ریال / کاهش ۲۱ درصدی زیان
سرمایه گذاری سایپا: ۱۶۸ ریال هر سهم / افزایش ۲۴۳ درصدی سود
پتروشیمی شیراز: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۲۵۳۵ و ۲۵۵۰ ریال / افزایش ۹۹ و ۱۰۲ درصدی سود
پتروشیمی اصفهان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۲۶۰ و ۱۲۶۵ ریال / کاهش ۸۵ درصدی سود
پتروشیمی پارس: ۶۸۰۷ ریال سود هر سهم/ کاهش ۳۱ درصدی سود
پتروشیمی مارون: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۶۳۰۴ و ۶۳۸۱ ریال / افزایش ۳۶ و ۲۸ درصدی سود
پتروشیمی جم: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۲۷۵۵ و ۳۲۰۰ ریال / افزایش ۴۳ و ۴۵ درصدی سود
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر: ۱۰۱۲ ریال سود هر سهم / افزایش ۹۸ درصدی سود
ایرکا پارت صنعت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۶۰۱ و ۵۰۱ ریال/ افزایش ۶۰۷ و ۵۵۱ درصدی سود
چدن سازان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۴۲۰ و ۱۶۳۸ ریال / افزایش ۱۵۴ و ۱۴۹ درصدی سود
تاید واتر خاورمیانه: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۲ ریال / افزایش ۵۹ و ۵۴ درصدی سود
آسان پرداخت: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۹۸۱ و ۹۷۸ ریال / کاهش ۱۱ و ۱۰ درصدی سود
لبنیات پاک: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۳۱۹ و ۴۹۶ ریال / افزایش ۲۴۴ و ۱۵۴ درصدی زیان
آذرآب: زیان هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۴۱ ریال / افزایش ۴۵۰ و ۱۳۵۸ درصدی زیان
آلومتک: ۱۱۴ ریال سود هر سهم / کاهش ۴۱۷ درصدی زیان
بیمه کارآفرین: ۳۹۵ ریال سود هر سهم/ افزایش ۵۵۸ درصدی سود
فولاد آلیاژی یزد: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۶۰۳ و ۶۷۳ ریال / افزایش ۳۶ و ۵۶ درصدی سود
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری: ۱۰۳۲ ریال سود هر سهم / افزایش ۱۰۴ درصدی سود
شمالشرق شاهرود: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۲۹۰ و ۱۲۷۰ ریال / کاهش ۵ درصدی سود
فنرسازی زر: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۶۶ و ۱۶۱ ریال / کاهش ۳۲ و افزایش ۳۵ درصدی سود
بیمه دی: ۱۶۰۴ ریال سود هر سهم / افزایش ۲۹۰ درصدی سود
صنعتی سپاهان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۵۷۰ و ۲۰۱۵ ریال / افزایش ۲۲ و ۳۴ درصدی سود
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۳۶۸ و ۳۷۶ ریال / افزایش ۵۹۴ سود و کاهش ۳۸۶۰ درصدی زیان
تراکتور سازی ایران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۱۷۲ و ۱۶۶۳ ریال / افزایش ۱۳۹ و ۱۶۵ درصدی سود
بیمه سامان: ۵۶۷ ریال سود هر سهم/ افزایش ۱۱۰ درصدی سود
بیمه میهن: ۲۰ ریال سود هر سهم/ کاهش ۴۳۳ درصدی زیان
بیمه نوین: ۳۷۶ ریال سود هر سهم / افزایش ۳۱ درصدی سود
بهمن دیزل: ۲۱۶۲ ریال سود هر سهم/ افزایش ۲۸۲ درصدی سود
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو: ۲۹۱ ریال سود هر سهم/ افزایش ۲۲۰ درصدی سود
کارتن ایران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۵۳۴ و ۳۵۸ ریال / افزایش ۱۳۲ و ۲۳۸ درصدی سود
نفت بهران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۳۳۰۸ و ۳۲۸۳ ریال / افزایش ۱۸ درصدی سود
فولاد آلیاژی ایران: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۱۵۶ و ۱۱۹۵ ریال / افزایش ۵۴ و ۵۲ درصدی سود
شهداب ناب خراسان: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۶۳۰ و ۸۱۸ ریال / افزایش ۸۳ و ۱۲۶ درصدی سود
گروه بهمن: ۲۶۷ ریال سود هر سهم / افزایش ۲۹ درصدی سود
تبرک: ۲۱۰ ریال سود هر سهم / کاهش ۴۱ درصدی سود
سیمان داراب: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۶۶۱ ریال / افزایش ۸۱ و ۷۸ درصدی سود
پارس سویچ: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۵۲۶ و ۱۵۳۹ ریال / افزایش ۱۴۱ و ۱۴۷ درصدی سود
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران: ۴۹۲ ریال سود هر سهم / کاهش ۲۵ درصدی سود
شیشه دارویی رازی: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۷۳۱ و ۷۱۴ ریال / افزایش ۱۱۹ و ۱۳۸ درصدی سود
نیرو محرکه: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۳۵۴ و ۴۶۷ ریال / کاهش ۱۱۱۱ درصدی زیان
سرمایه گذاری مس سرچشمه: ۸۸۸ ریال سود هر سهم / افزایش ۱۶۰ درصدی سود
سایپا دیزل: ۷۷۶ ریال زیان هر سهم / کاهش ۶۳ درصدی زیان
سرمایه گذاری صنعت نفت: ۱۰۱۳ ریال سود هر سهم/ افزایش ۱۳۲ درصدی سود
سرمایه گذاری پارس توشه: ۹۷۵ ریال سود هر سهم / افزایش ۲۲ درصدی سود
مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۲۲۷ و ۳۰۵ ریال / افزایش ۴ و ۱۴ درصدی سود
کاشی و سرامیک سینا: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۱۱۱۵ و ۱۴۸۳ ریال / افزایش ۸۷ و ۱۰۹ درصدی سود
لیزینگ رایان سایپا: ۲۹۷ ریال سود هر سهم / افزایش ۱۶ درصدی سود
صنعتی مینو: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۲۵۰۳ و ۴۵۵۶ ریال / افزایش ۱۳۷ و ۱۹۱ درصدی سود
فرآوری زغال سنگ پروده طبس: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۸۶۱ و ۹۶۱ ریال / افزایش ۶ و ۷ درصدی سود
نیروگاه زاگرس کوثر: سود هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی ۲۱۴ و ۲۱۵ ریال / افزایش ۲۲ درصدی سود

Twitter Google+ Facebook
545 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه