چرا رئیس کل بانک مرکزی در سال ۱۳۵۹ اعدام شد؟/ گزارشی در سالروز مرگ یوسف خوش‌کیش+عکس

  • ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
  • 7585

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ۳۷ سال پیش در چنین روزهایی یوسف خوش‌کیش رئیس کل بانک مرکزی در دوران قبل از انقلاب اعدام شد.به گزارش بانک مردم، روزنامه‌های ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ این خبر را اعلام کردند و نوشتند که وی به جرم ایجاد تورم و شناور نکردن ارز، رعایت نکردن موازین اسلام در اقتصاد، فساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول خدا اعدام شد.روزنامه‌های آن روز نوشتند که خوش‌کیش در طول مدیریت خود بر بانک مرکزی به اقتصاد کشور خیانت‌های بزرگی کرده و مرتکب هلاک حرث و نسل شده است.  روزنامه های تهران ، شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۹ ) ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب ) اعلامیه دادستانی انقلاب مبنی بر اعدام یوسف خوش کیش مدیر کل بانک مرکزی در نظام گذشته را منتشر کرده بودند که دادستانی انقلاب در آن اعلام کرده بود که خوش کیش پس از محاکمه در روزهای ۱۸ تا ۲۰ مرداد، مفسد فی الارض و محارب باخدا و رسول او تشخیص داده شد و سحرگاه جمعه ۲۴ مرداد۱۳۵۸ اعدام گردید.در این اعلامیه آمده بود که خوش کیش در طول مدیریت خود، به اقتصاد کشور خیانت بزرگ کرده بود و مرتکب هلاک حرث و نسل شده بود در همین اعلامیه خبر از اعدام سه تن دیگر همزمان با خوش کیش داده شده بود که عبارت بودند از: هوشنگ امیر افشار نیا رئیس اسبق زندان اوین ، احسان شهبازی و قدرت جمشیدی. در اعلامیه تاکید شده بود که احسان شهبازی از سوی ساواک در کنفرانسها شرکت می کرد و یکی از جرایم او کمک به تحکیم مانی حکومت پهلوی بود.خبر اعدام خوش کیش در ۲۵ مرداد سال گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی از سایت‌های رفع شبهه اعلام کردند که اعدام خوش‌کیس فقط به این اتهامات نبوده بلکه در کیفرخواست وی اتهام‌های دیگر هم بوده است.مرکز پاسخگویی به شبهات درباره اعدام خوش‌کیش نوشت:جرمهای اصلی ایشان طبق مستندات ارائه شده در شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بقرار زیر است؛– ﺑﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ وقت، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮﺵ‌ ﮐﯿﺶ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ– معرفی ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ انقلابی ﺑﺎﻧﮏ ها ﺑﻪ ﺳﺎﻭﺍﮎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎ.– ﺩﺍﺩﻥ ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﮋﺑﺮ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ،– ﺿﺮﺏ ﺳﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ۱۰ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﮑﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ۷۸ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﮊﯾﻢ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺗﻮﻟﺪ ﺭﺿﺎﺧﺎﻥ‌ ﻗﻠﺪﺭ،– ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍﻡ ﮐﻼ‌ﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﺸﻬﺮ (ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻻ‌ﺟﻮﺭﺩﯼ) ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ،– ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۱۲ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ.– ﺍﺭﺳﺎﻝ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻ‌ﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲/۱۰/۵۷ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺭﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺑﻖ،– ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﯿﻘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺭﺑﺎﻥ‌ﻫﺎ،– ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۱۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ،– ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺍﺷﺮﺍﻓﯽ،– ﺍﻫﺪﺍﯼ ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﮐﻼ‌ﻥ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ‌ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺶ– و …* اما در مقابل ایشان دفاع مختصری از خود به شرح زیر ابراز کردند:– ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻼ‌ﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﻌﺚ ﻭ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ‌ﮔﻔﺘﻢ.– و همچنین بیان داشت:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﺪ.

ثبت دیدگاه

ثبت