۵ شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک پارسیان

  • ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
  • 231

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک پارسیان به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند گذشته مشروط به اعمال ۵ تکلیف موافقت کرد.


به گزارش بانک مردم و به نقل از اخباربانک، بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک پارسیان برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ منوط به طرح صورت های مالی واصله و اجرای موارد ذیل موافقت کرد.

۱. رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغ این بانک درخصوص دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و نحوه وصول مطالبات و اعمال ثبت های اصلاحی و تعدیلات لازم علاوه بر ۶.۹ هزار میلیارد تومان مجموع ذخایر عمومی و اختصاصی مندرج در صورت های مالی به شرح ذیل:

- اعمال حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان بابت بخشی از کسری ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در سال ۱۴۰۰ بلافاصله پس از برگزاری مجمع و ارائه مستندات به این بانک

- اعمال اصلاحات و انجام تعدیلات لازم در حساب های سال مالی ۱۴۰۱ بانک پارسیان به میزان حداقل ۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت تغییر طبقه بندی تسهیلات از طبقه سررسید گذشته به مشکوک الوصول و با لحاظ ذخایر اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول کافی و عدم شناسایی درآمد برای آنها در انطباق با ضوابط و مقررات ابلاغی مربوط و ارائه مستندات به این بانک

۲. ضرورت انجام اقدامات لازم برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداری طبق ضوابط ابلاغی و ارائه مستندات به این بانک

۳. جلب توجه اعضای مجمع به موارد زیر و انجام اقدامات و اعتقاد به تصمیمات لازم در خصوص هر یک از آنها

- به رغم تاکید این بانک در بند ۳ مجوز مشروطه برگزاری مجمع سالانه برای تصویب صورت های مالی سال مالی ۹۹ طی نامه ۲۸ تیر سال ۱۴۰۰ مبنی بر اصلاح سیستم های نرم افزاری و حسابداری بانک به منظور اجرای صحیح طبقه بندی دارایی ها بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نتایج بررسی ها بیانگر عدم اصلاح سیستم های مذکور تاکنون است.

- ضرورت رفع موانع افزایش سرمایه و انجام آن از محل آورده نقدی سهامداران و حداقل به میزان رسیدن سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک به حدود مقرر در ضوابط موضوعه با توجه به سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه مندرج در صورت های مالی بانک با لحاظ آثار مالی ناشی از اعمال تعدیلات مندرج در بند یک این نامه

- ضرورت واگذاری اموال غیر منقول مازاد و سرمایه گذاری های بانک در سهام بنگاه های اقتصادی غیر بانکی در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی با توجه به آثار مالی و مالیاتی عدم اجرای ماده قانونی ذکر شده

- ضرورت تعیین تکلیف حساب های فی مابین بانک مرکزی و بانک پارسیان شامل اصل و سود تسعیر شناسایی شده

۴. رفع مغایرت های شکلی و محتوایی صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی با صورت های مالی نمونه ابلاغی و انطباق صورت های مالیاتی بانک با صورت های مالی نمونه

۵. قرائت کامل این نامه در مجمع عمومی و تشریح آثار اعمال تعدیلات فوق در حساب های بانک و درج مفاد آن در صورتجلسه و مصوبات مجمع عمومی

ثبت دیدگاه

ثبت