تبلیغات
میزان سود سپرده قانونی
موضوع درصد
روزشمار 10
کوتاه مدت 10
سالیانه 15
بیش از یکسال ممنوع

دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
کد خبر : 92396 تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک پارسیان با روند افزایشی در تعداد تراکنش های پذیرش شده اینترنتی گوی سبقت از بانک ملت را ربوده و در جایگاه نخست ایستاده است اما همچنان بانک ملت در مبلغ پذیرش شده تراکنش اینترنتی رتبه اول را دارد.

به گزارش بانک مردم به نقل از ایبنا، در این گزارش به بررسی سهم هر بانک پذیرنده از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش های  کارتی شبکه شاپرک پرداخته شده  وسهم هر بانک از بازار تراکنش ها به تفکیک ابزارهای پذیرش محاسبه شده است.

سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از بانک های پذیرنده از کل تعداد و مبلغ تراکنش های صنعت پرداخت در اسفند ماه ۹۶ بیانگر این است که بانک ملت با سهم ۲۵.۲۸ و ۲۵.۴۱  درصدی به ترتیب از تعداد و مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت همانند گذشته در این دو شاخص در جایگاه اول قرار دارد.

بانک کشاورزی با پوشش ۹.۴۷ درصدی از تعداد کل تراکنش های شبکه پرداخت در این بخش در مقام دوم قرار دارد در حالی که با سهم ۵.۳۵ درصدی از مبلغ کل تراکنش ها رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است . همچنین بانک ملی با پوشش ۸.۹۵ درصدی در تعداد تراکنش های پرداختی در رتبه سوم و با پوشش ۱۱.۶۷ درصدی از مبلغ تراکنش های پرداخت در رتبه دوم این بخش قرار گرفته است.

بانک پارسیان نیزبا سهم  ۷.۸۸ درصدی از تعداد کل تراکنش در رتبه چهارم و با پوشش ۴.۷۶ درصدی از مبلغ کل تراکنش های شبکه پرداخت در جایگاه ۶ در این شاخص قرار گرفته است. همچنین بانک صادرات با پوشش ۷.۱۸ درصدی از تعداد کل تراکنش های شبکه پرداخت در جایگاه پنجم و با سهم ۱.۷۸ درصدی از مبلغ کل تراکنش ها در جایگاه سوم این بخش قرار گرفته است.

سهم تعدادی و مبلغی بانک های پذیرنده از کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

شاخص تعداد و مبلغ بانک های پذیرنده از کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوهی بازاریابی هر یک از بانکها به منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت های بانکی در هر یک از ابزارهای پذیرش می شود.

افزون بر این ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش ها به ازای تمامی بانک های پذیرنده در کارتخوان های چندشبایی  نیز در نظر گرفته می شود.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های هر یک از بانک های پذیرنده از بازار ابزارهای پذیرش برای اسفند ماه ۹۶ در جدول زیر ارائه شده است.

بانک ملت رتبه نخست تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان های فروشگاهی

بر اساس اطلاعات جدول فوق، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان های فروشگاهی در اسفند ماه ۹۶ به بانک ملت با سهم ۲۴.۶۶ درصدی تعلق دارد . همچنین این بانک بالاترین سهم از مبلغ این ابزار را با سهم ۲۵.۸۵ درصد به خود اختصاص داده است.

بانک ملی نیز با پوشش ۹.۵۰ درصدی در تعداد تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در رتبه دوم و با سهم ۱۱.۲۱ درصدی از مبلغ تراکنش های این ابزار در جایگاه سوم در این شاخص قرار گرفته است. همچنین بانک کشاورزی با سهم ۹.۰۴ درصدی در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در جایگاه سوم و با پوشش ۵.۷۶ درصدی از مبلغ تراکنش های این ابزار در این شاخص رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

بانک صادرات نیز با پوشش ۷.۹۱ در تعداد تراکنش ها این ابزار در مقام چهارم قرار دارد و با پوشش ۱۱.۵۸ درصدی در مبلغ تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی در جایگاه دوم قرار گرفته است.که نشانگر این اسم که میانگین تراکنش های این بانک رقم بزرگتری است.

جهش بانک پارسیان در تعداد تراکنش های اینترنتی پذیرش شده

افزون بر این، بانک پارسیان با پوشش ۱۹.۷۱ درصدی در تعداد پذیرش شده تراکنش های اینترنتی در اسفند ماه ۹۶ توانسته بانک ملت را به عقب رانده و مقام اول در این بخش را از آن خود کند. این در حالی است که این بانک با پوشش ۱۴.۷۸ درصدی در مبلغ تراکنش ها در جایگاه دوم قرار گفته و نتوانسته در این بخش از بانک ملت جلو بزند.

بانک ملت نیز با سهم ۱۴.۵۶ درصدی در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی رتبه دوم و این بانک در مبلغ تراکنش های این ابزار همچنان مانند ماه های گذشته با سهم ۲۱.۰۱ درصدی در جایگاه اول قرار دارد.

بانک کشاورزی نیز با سهم ۱۳.۵۷ درصدی از تعداد تراکنش های این ابزار در این دوره در رتبه سوم قرار دارد این در حالی است که این بانک در مبلغ تراکنش های پذیرش شده اینترنتی با سهم ۱.۱۰ درصدی در پایین جدول قرار دارد واین نشانگر این است که عمدتا مبالغ خرد در این بانک از طریق ابزار پذیرش اینترنتی پذیرش شده است.

افزون بر این، بانک سامان با سهم ۱۲.۹۵ درصدی از تعداد تراکنش های پذیرش شده اینترنتی در جایگاه چهارم قرار دارد ودر این دوره با سهم ۵.۶۸ درصدی از مبلغ تراکنش های جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است.همچنین بانک ملی نیز با پوشش ۱۱.۰۹ درصدی از تعداد تراکنش های پذیرش شده اینترنتی در جایگاه پنجم قرار دارد و این بانک در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی با سهم ۱۶.۷۷ درصدی در مقام دوم ایستاده است که این نشانگر این است که مبالغ با ارزش بیشتری از طریق ابزار پذیرش اینترنتی در این بانک پذیرش شده است.

نکته جالب توجه این است که بانک مسکن با پوشش ۰.۱۷ درصدی از تعداد تراکنش های اینترنتی توانسته جایگاه چهارم در مبلغ تراکنش های این بخش را با سهم ۱۰.۰۳ درصدی به خود اختصاص می دهد که بیانگر این است که مبالغ درشتری از طریق ابزار پذیرش اینترنتی در این بانک پذیرش شده است. بانک شهر نیز به همین روال با سهم ۰.۴۷ درصدی از تعداد تراکنش های اینترنتی در شاخص مبلغ تراکنش های این ابزار با سهم ۹.۴۷ درصدی جایگاه پنجم را به دست آورده است.

همچنین بانک “اقتصاد نوین” و “ملی ایران” که در ماه های گذشته از منظر سهم تعدادی بین چهار بانک نخست قرار داشتند در اسفند ماه افت سهم تعدادی بالایی را تجربه کرده و به ترتیب در مکان های هفتم و پنجم قرار گرفته اند.

بانک ملت و پارسیان صدر نشین تعداد و مبلغ تراکنش های موبایلی

بر اساس این گزارش، بانک ملت با سهم ۳۹.۸۷ و۲۷.۸۷ درصدی از تعداد ومبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی همچنان در صدر نشین در این دو شاخص است. بانک پارسیان نیز با سهم ۲۴.۸۴ و ۲۵. ۵۶ در دو شاخص تعداد و مبلغ تراکنش های موبایلی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

بانک آینده نیز  با سهم ۱۵.۴۰ درصدی از تعداد تراکنش های موبایلی درجایگاه سوم قرار دارد وهمچنین با پوشش ۱۱.۰۲ درصدی از مبلغ تراکنش های موبایلی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. بانک کشاورزی با روند افزایشی و با افت قابل توجه بانک اقتصاد نوین در تعداد تراکنش های موبایلی در اسفندماه سال ۹۶  با سهم ۱۲.۸۲ درصدی به جایگاه چهارم دسته یافته اما در ارزش تراکنش های موبایلی با سهم ۶.۴۹ درصدی در جایگاه ۶ قرار دارد.

بانک اقتصاد نوین هم با روند نزولی و سهم ۳.۲۱ درصدی از تعداد تراکنش های موبایلی با یک رتبه کاهش در مقام پنجم ایستاده در حالی که در ارزش تراکنش های موبایلی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

Twitter Google+ Facebook
327 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

پیاده سازی: مکعب، گرافیک : تربچه