به گزارش بانک مردم، اکبر ترکان،مشاور عالی رئیس جمهور در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک اظهار کرد:به چالشی بزرگ به نام چالش اقتصادی بانکی مبتلا هستیم، به رغم علاقه مندی همه مسئولاننقدینگی جایی میرود که نرخ بازگشت بالایی دارد.

وی تاکید کرد:نرخ بازگشت سرمایه از بازار پول پایین تر است.به صورت رسمی بانک ها به سپرده ها ۲۰ درصد سود می دهند درصورتی که بانک ها ۷ درصد پول خلق می کنند و درنهایت با ترازنامه ای منفی رو به رو می شوند.

ترکان تصریح کرد:برای پوشاندن ترازنامه منفی،ارزیابی غیر واقعی را به ثبت می رسانند.

وی افزود:اگر کسی منابع مالی دارد این سرمایه را به بانک می برد و ما با مشکل بزرگی مواجه می شویم که با خلق پول نقدینگی افزایش می یابد.

مشاور عالی رئیس جمهور بیان کرد:ابتدای دولت یازدهم نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما حالا ۱ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است و این روند رشد ۳ برابری نقدینگی است.

ترکان تشریح کرد:باید سطح عمومی قیمت ها طوری بالا برود تا با ارزش پول برابری کند. زمانی هم می شود با ابزار سیاسی چاره ای اندیشید اما در نهایت نمی توان جلوی رشد آن را گرفت.

وی افزود:اگر راغبیم که قیمت ارز را کنترل کنیم باید جلوی رشد نقدینگی را بگیریم.