وی افزود: تصویب نشدن CFT می‌توانست معاملات ارزی ما از طریق نظام بانکی جهانی را محدود کند و بر روی نرخ ارز تأثیر بگذارد اما در حال حاضر هم نگرانی هایی مربوط به عملکرد بعدی اروپا و یا آمریکا وجود دارد. به طور مثال جان کری اذعان کرده بود که خروج از برجام اشتباه بوده زیرا ما میخواستیم در گام های بعدی فشارهای بیشتری را وارد کنیم.

استاد دانشگاه الزهرا در رابطه با علل پایین آمدن نرخ ارز بیان داشت: بالا رفتن نرخ ارز سیاسی بود و پایین آمدن آن هم بیشتر از بالا رفتنش به دلایل سیاسی است، منابع بزرگی در بانک‌ها ی خصوصی گم است و معلوم نیست کجاست، تنها در تیر ماه بانک مرکزی ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر یارانه‌ای که به همه مردم می دهد به بانک‌ها داده است تا آن ها بتوانند فعالیت کرده و درب بانک هایشان را باز کنند.

وی در پایان گفت: حیات بانکهای خصوصی عملا به پایان رسیده است، باید بخش قابل توجهی از این بانک‌ها ادغام شوند در غیر این صورت امکان تداوم نخواهند داشت.

منبع: نود اقتصادی